Równania ;-)) Do wszystkich obliczenia :)
Zad.1
a) x+7½=3,2 b)12,5-x=48¼ c)13⅔+x=-5 i jedna szósta
d)x-25 i jedna piąta=-4,4 e)-7(i pięć szóstych)+x=8⅓
f)-12 i cztery piąte*x=1,6 g)-1,2x=-½
h)5 i pięć ósmych*x=18 i) siedem dziewiątych*x=-16⅓
Zad.2
a) 3[3(3x-4)-4]-7=-2[-2(-2x+5)+5]+5
b) 4[4(4x+9)-9]+9=6[6(6x-2)+2]-4(38x+1)
c) -2(2x+4)+4((4x+8)=2(8x+4)-4(x-4)

2

Odpowiedzi

2010-04-08T19:50:00+02:00
2.
c) -4x-8 +16x+32=16x+8-4x+16
-4x+16x-16x+4x=8+16+8-32
x = -4

b) 4[16x+36-9]+9=6[36x-12+2]-152x-3
64x+144-36+9=216x-72+12-152x-3
64x-216x+152x=-72+12-3-144+36-9 x = -180

a) 3[6x-12-4]-7=-2[4x-10+5]+5
18x-36-12-7=-8x-20+10+5
18x+8x=-20+10+5+36+12+7 26x=50/:26
x=1 i dwanaście trzynastych

1.

a) x = 7jedną drugą + 3.2=10 i siedem dziesiątych
b)nie da się obliczyć albo tam jest + zamiast -
c) x = 13 i dwie trzecie - -5 i jedna szusta = 18 i pięć szustych
d) x = -4.4 - -25 i jedna piąta = 20 i cztery piąte
e) x = 8 i jedna trzecia - -7 = 15 i jedna trzecia
f) x = -12 i cztery piąte : 1.6 = -8
g) x = -0.5 : -1.2 = pięć dwunastych
h) x = 18 : 5 i pięć ósmych = 3 i jedna piąta
I) x = -16 i jedna trzecia : siedem dziewiątych = -21

Proszę o najlepszą raczej wszystko dobrze:))

2010-04-08T19:58:24+02:00
To są ułamki np. 7i 5/10 (siedem i pięć dziesiątych) bo sie nie da zapisac

zad.1
a.)
x+½=3,2
x+7i 5/10=3i 2/10
x= 32/10 - 75/10
x=-43/10
x= -4,3

b.)
12,5-x=48¼
12i 2/4-x=48¼
-x=48¼-12i 2/4
-x=47i 5/4 -12i 2/4
-x=35¾
x=-35¾

c.)
13⅔+x=-5⅙
x=-5⅙-13i 4/6
x=-4i 7/6 - 13i 4/6
x=-17½

d.)
x-25⅕=-4,4
x=4⅖-25⅕
x=21⅕

e.)
-7⅚+x=8⅓
x=8i 2/6 -(-7⅚)
x=15 i 7/6
x=16⅙

f.)
-12⅘*x=1,6
64/5x=⅙
x=5/384

g.)
-1,2x=-½
-12/10x=-5/10 po skroceniu
x=5/12

h.)
5⅝*x=18
45/8x=18 mnozymy przez odwrotnosc
x=16/5
x=3⅕

zad.2

a.)
3[3(3x-4)-4]-7=-2[-2(-2x+5)+5]+5
3(9x-12-4)-7=-2[(4x-10)+5]+5
27x-36-12-7=-8x+12+5+5
27x+8x=30+36+12+7
35x=85
x=2i3/7

b.)
4[4(4x+9)-9]+9=6[6(6x-2)+2]-4(38x+1)
4(16x+36-9)+9=6(36x-12+2)-152x-4
64x+144-36+9=216x-72+12-152x-4
64x-216x+152x=-72+12-4-144+36-9
0≠-181 rownanie sprzeczne

c.)
-2(2x+4)+4((4x+8)=2(8x+4)-4(x-4)
-4x-8+16x-32=16x+8-4x+16
-4x+16x-16x+4x=8+16+8+32
0≠64 rownanie sprzeczne