Odpowiedzi

2010-04-08T16:03:23+02:00
Otton III dążył do ustanowienia w Rzymie swojej cesarskiej stolicy i budowy uniwersalnej władzy cesarskiej na wzór antycznego imperium rzymskiego. W 1000 r. przy okazji pielgrzymki do grobu świętego Wojciecha, chcąc również pozyskać Bolesława Chrobrego do swych idei cesarstwa uniwersalistycznego, przybył do Gniezna. Podczas zjazdu gnieźnieńskiego utworzono niezależną polską organizację kościelną z metropolią w Gnieźnie i biskupstwami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu.
3 2 3
2010-04-08T16:05:45+02:00
Otton I:
-dzięki niemu monarcha odzyskała dawną świetność
-pokonał przeciwników wewnątrz kraju
-odparł najazd Węgrów
-podporządkował sobie państwo Czeskie
-w 962 podbił Włochy
-został koronowany na cesarza

Otton III
-w 1000 r. udał się z pielgrzymką do grobu Karola Wielkiego
-robił tak aby państwo stało się tak potężne jak Imperium Rzymskie
-Chciał stworzyć uniwersalne państwo w skład którego wchodziłyby : Germania, Galia, Rzym i Słowiańszczyzna
- Chciał wszystkich zjednoczyć chrześcijańską wiarą
3 5 3