Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T19:56:00+02:00
1.
a) Premier Wielkiej Brytanii przestrzegał przed:
-możliwością agresji ze strony ZSRR

b) Europę podzieliła żelezna kurtyna , ponieważ państwa Europy Środkowej i Wschodniej:
-zostały uzależnione od ZSRR
c) Partie komunistyczne zdobyły władzę w państwach Europy Środkowej i Wschodniej dzięki:
-poparciu , jakiego udzieliło im ZSRR

Pod rządami komunistów w państwach tych ustrój demokratyczny został:
-zlikwidowany.

1 5 1