1. Oblicz ile gramów soli kuchennej i wody potrzeba do przygotowania 200 gram 25-procentowego roztworu.
2. Woda utleniona używana do przemywania ran to 3-procentowy roztwór nadtlenku wodoru H2O2 wodzie. Oblicz masę wody utlenionej, którą można otrzymać przez rozpuszczanie 9 gram nadtlenku wodoru w wodzie.
3.Tłuszcze dobrze się rozpuszczają w benzynie. Oblicz ile gramów mieszaniny oleju i benzyny otrzymamy wiedząc, że po dodaniu 20 gram oleju do benzyny otrzymano 25-procentowy roztwór.
4.Uczeń rozpuścił 50 gram soli w 150 cm 3 wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu(gęstość wody wynosi 1 g/cm3).
5.Do okładów na lekkie oparzenia kwasami stosuje się 2-procentowy roztwór sody oczyszczonej. Oblicz ile gramów sody oczyszczonej należy odważyć i jaką objętość wody odmierzyć, aby otrzymać 200 gram takiego (gęstość H2O wynosi 1 g/cm3) roztworu.

1

Odpowiedzi

2009-11-02T22:16:18+01:00
1.
Dane :
mr=200g
C%=25%
Szukane :
ms=?

C%= ms*100%/mr
ms=mr* c%/100%
ms=200*25/100=50g
ms=200-50=150g

2.
c% = 3%
ms = 9g
mr = ?

3% = 9 / mr * 100% | * mr
3 mr = 900 | :3
mr = 300 g.

4.
Ms-50g
V-150cm3
q(ro)-1g/cm3
cp-?
q=m:v /*V
q*V=m
1 g/cm3 * 150 cm3= 150 g
Mr-r= 150g

cp=( ms*100%):mr-r
cp= 50*100% ; 150
cp= 5000;150
cp=33.3%


5.
roztwór 2% to taki, w którym na 98g wody przypada 2 g substancji.
Czyli najpierw liczymy ile gramów sody powinno być w roztworze
0,02*200 = 4g
powinniśmy użyć 4g sody i 196g wody.
Objętość wody wyliczmy ze wzoru na gęstość
d=m/V
V = m/d
V = 196/1 = 196cm33 4 3