Odpowiedzi

2010-04-08T16:23:47+02:00
Pollutions on the beach

There are a lot of people visiting the beaches.
The people leave rubbish:
-glass
-can
-plastic
-metal

Rubbish wrong affect on plants and animals.Will happen it this continues animals and plants.Will die out.You'll help protect the beaches if you;

-recycle rubbish
-throw away rubbish to the bin

Zanieczyszczenia na plaży

Istnieje wile osób odwiedzających plaże
zostawiają oni śmieci taki jak;
szkło
puszki
plastik
metal


Smieci źle wpływają na zwierzęta i rośliny.Chrońmy w dalszym ciągu zwirzęta i rośliny żeby nie wyginęły. Będziesz ochraniać plażę jeśli:

-segregujesz śmieci
-wyżucasz śmieci do kosza
11 4 11
a taki plakat informacyjny ?