Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-08T16:10:37+02:00
Napoleon Bonaparte (1769-1821), cesarz Francuzów 1804-14 i 1815, król Włoch 1805-14, wybitny wódz i polityk; Korsykanin, w czasie rewolucji fr. 1789-99 oficer wojsk rewol., wyróżnił się przy zdobyciu Tulonu i tłumieniu zamieszek rojalistycznych w Paryżu; zyskał sławę dowodząc 1796-97 armią fr. we Włoszech; 1798-99 dow. kampanii egip.; 18 bruimaire'a 1799 obalił dyrektoriat i objął władzę jako pierwszy konsul; zreorganizował administrację państwa, system finansowy i prawny (Kodeks N.); skupiając pełnię władzy, 1804 koronował się na cesarza Francuzów; zwyciężając w kolejnych wojnach 1805-09 armie koalicji: austr., pruską i ros. (Ulm, Austerlitz, Jena, Auerstedt, Frydland, Wagram), narzucił hegemonię środk. Europie; przeszczepiał na jej grunt fr. rozwiązania prawne i ustrojowe; opór W. Brytanii usiłował złamać przez blokadę kontynentalną; 1807 utworzył Księstwo Warsz.; 1808 zajął Hiszpanię, co uwikłało jego wojska w walkę z powstaniem antyfr.; kres potędze N. położyła zagłada Wielkiej Armii w wyprawie na Moskwę 1812; bronił się w Niemczech (klęska pod Lipskiem 1813) i we Francji (1814); 1814 abdykował, osadzony na wyspie Elba, 1815 podjął próbę odzyskania władzy (Sto dni), po klęsce pod Waterloo zesłany na Wyspę Św. Heleny, gdzie zmarł; 1840 zwłoki pochowano w kościele Inwalidów w Paryżu.


CZARNIECKI Stefan (1599-1665), wojewoda ruski 1657-64, następnie kijowski, hetman polny koronny 1665; walczył z Kozakami, Tatarami, Moskwą i Szwedami; 1655-60 prowadził wojnę partyzancko-podjazdową przeciw Szwecji, zwycięstwo m.in. pod Warką, zdobycie duń. wyspy Als.


DĄBROWSKI Jan Henryk (1755-1818), generał; obrońca Warszawy w powstaniu kościuszkowskim 1794; 1797 twórca Legionów pol. we Włoszech; brał udział w kampaniach napoleońskich; 1806 organizował powstanie w Wielkopolsce.


:) brane z encyklopedii