Dany jest prostokąt o bokach a i b oraz prostokąt o bokach c i d. Długość boku c to 90% długości boku a. Długość boku d to 120% długości boku b. Oblicz ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta c i d.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T21:53:21+01:00
Pole prostokąta o bokach a i b wynosi:
P = a * b

Wiadomo, że:
c = 90% * a = 0,9 * a
d = 120% * b = 1,2 * b

Pole prostokąta o bokach c i d wynosi:
P = c * d = 0,9 * a * 1,2 * b = 1,08 * a * b

"Oblicz ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta c i d. "

(1,08 * a * b) / (a * b) * 100% = 1,08 * 100% = 108%

Odp. Pole prostokąta o bokach c i d stanowi 108% pola prostokąta o bokach a i b.
23 4 23
2009-11-02T22:18:34+01:00
C = 0,9a
d = 1,2b
P₁ = ab

P₂ = cd
P₂ = 0,9a*1,2b
P₂ = 1,08ab
P₂ = 108% P₁
Odp. Pole prostokąta o bokach c i d stanowi 108% pola prostokąta o bokach a i b.
11 3 11