Napisz krótką notatkę na temat znaczenia dzieł sztuki w badaniach historycznych . W swojej pracy odpowiedź na podane pytania :
a) jakich informacji może dostarczyć dzieło sztuki historykowi ?
b) dlaczego należy chronić zabytki materialne ?
c) jakie znasz dzieła sztuki przedstawiające wydarzenia z historii Polski ?

pomocy mam to na jutro !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T16:15:58+02:00
Dzieła sztuki, a szczególnie obrazy są dla historyków ważnym źródłem wiedzy. Niektóre przedstawiają ważne sceny z życia świętych inne - życie zwykłych ludzi lub krajobrazy i pejzaże. Najlepszym tego przykładem są dzieła przedstawiającą Warszawę przed zburzeniem. Pomogły one przywrócić stolicy dawny wygląd, choć trochę.
Zabytki materialne wykonane przez Polaków są naszym dziedzictwem narodowym. To wystarczający argument na to aby je chronić.
Dzieła sztuki przedstawiające wydarzenia historyczne:
- bitwa pod Grunwaldem,
- chrzest Polski,
- Hołd Pruski,
- Uchwalenie Konstytucji 3 maja.
101 4 101