Mam do przetłumaczenia tekst na język polski:
The British spend longer commuting to work than anyone else in Europe. The average person spends one and a half trying to get to work but there are lot of people who spend almost as much time travelling as they do at work. Some people spend more than 4000 pounds on seson train or bus tickets. However, most Britons are prepared to make long and expensive journeys to work so that they can have the lifestyle they enjoy in their bigger houses in the countryside. Most people say that they have got used to stressful journeys on British trains and the underground in London and they would't move back to big cities to travel less.
Proszę o nie tłumaczenie przez tzw. tlanslatory!:)

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-08T16:16:32+02:00
Brytyjczycy spędzają więcej czasu dojeżdżając do pracy, niż ktokolwiek inny w Europie. Średnio osoba spędza półtorej godziny próbując dostać się do pracy, ale jest wiele osób, które spędzają prawie tyle samo czasu w podróży, co w pracy. Niektórzy ludzie wydają ponad 4000 funtów na okresowe bilety miesięczne lub kolejowe. Jednakże, większość Brytyjczyków jest przygotowana na długie i drogie podróże do pracy, aby móc prowadzić życie w większych domach na wsi. Większość ludzi mówi że przyzwyczaiła się do stresujących podróży brytyjskimi pociągami i metrem w Londynie i nie wróciliby do wielkich miast, żeby podróżować krócej.
2010-04-08T16:30:45+02:00
Brytyjczycy spędzają wiecej czasu na dojazd do pracy niż ktokolwiek inny w Europie. Srednio człowiek spędza półtorej godziny próbując dostać się do pracy, ale jest wiele osób, które spędzają prawie tyle samo czasu w podróży, co w pracy. Niektórzy ludzie wydają na bilet miesięczny lub pociągiem nawet 4000 funtów. Jednakże większość Brytyjczyków są gotowi do długich i kosztownych podróży do pracy, aby móc prowadzić życie w większych domach na wsi. Większość ludzi mówi, że przyzwyczaili się do stresujących podrórzy podróży brytyjskimi pociągami i metrem w Londynie i nie wróciliby do wielkich miast, żeby podróżować krócej.

pzdr:**********