1.
Dzieci ulepily balwana z 3 kul: pierwsza o srednicy 100 cm, druga o srednicy 80 cm, a tzrecia o srednicy 60 cm. Ile dm³ sniegu potrzebowaly dzieci do jego ulepienia? Jak wysoki byl balwan jezeli na kapelusz nalezy doliczyc 30 cm? Zapisz obliczenia. Do obliczen przyjmij ze π=3
2.
Suma cyfr liczby dwucyfrowej wynosi 7. Jezeli przestawimy cyfry w tej liczbie, to otrzymamy liczbe o 9 wieksza od poczatkowej. Co to za liczba? Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-04-08T16:24:33+02:00
1.
Vk=2πr
Vk1=2*3*50
Vk1=300cm³=0,3dm³
Vk2=2*3*40
Vk2=240cm³=0,24dm³
Vk3=2*3*30
Vk3=180cm³=0,18dm³
Vb=0,3+0,24+0,18=0,72dm³
Hb=100cm+80cm+60cm+30cm=270cm
Odp.Do ulepienia bałwana dzieci potrzebowały 0,72dm³ śniegu. Bałwan był wysoki ma 270cm.

2.x-liczba dwucyfrowa
x=34
43-34=9
Odp.Ta liczba to 34.