Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T00:15:07+02:00
CZYM JEST WSPÓŁCZESNE NIEWOLNICTWO?
Nawet ONZ ma trudności z odpowiedzią na to pytanie, choć od wielu lat próbuje ją znaleźć. Jedna z definicji, sformułowana w Konwencji w sprawie niewolnictwa z 1926 roku, brzmi tak: „Niewolnictwo jest stanem czy położeniem jednostki, względem której stosowane jest postępowanie w całości lub części wynikające z prawa własności”. Ale definicja ta może podlegać różnym interpretacjom. Według dziennikarki Barbary Crossette „mianem niewolnictwa określa się najniżej opłacaną pracę w przemyśle odzieżowym za granicą i w fabrykach amerykańskich miast. Terminu tego używa się też, by potępić rynek usług seksualnych i katorżniczą pracę w więzieniach”.
Jak twierdzi Mike Dottridge, przewodniczący organizacji Anti-Slavery International, „ponieważ niewolnictwo wydaje się przybierać nowe formy — albo też słowem tym zaczyna się określać nowe warunki — istnieje niebezpieczeństwo, że znaczenie tego terminu stanie się mniej wyraźne lub w ogóle straci swą wymowę”. Jego zdaniem „o niewolnictwie można mówić wtedy, gdy jedna osoba staje się właścicielem drugiej lub sprawuje kontrolę nad jej życiem”. Na przykład stosuje wobec kogoś przymus albo ogranicza jego swobodę poruszania się, to znaczy „ktoś nie może odejść ani zmienić pracodawcy”.
Abraham M. Rosenthal napisał na łamach dziennika The New York Times: „Niewolnicy prowadzą niewolnicze życie — wykonują morderczą pracę, doświadczają gwałtu, głodu, tortur, całkowitego poniżenia”. Dodał też: „Niewolnika można kupić za 50 dolarów, więc to naprawdę nie ma [dla właściciela] znaczenia, jak długo ten niewolnik przeżyje, zanim jego zwłoki zostaną wrzucone do jakiejś rzeki”.
„Wolność jednostki jest nieodłącznym elementem powszechnej wolności. Nie da się naruszyć tej pierwszej, nie szkodząc drugiej” (Victor Schoelcher, francuski dziennikarz i polityk, 1848 rok).
„JAKAŻ to ciemna strona natury człowieka ciągle każe mu gardzić bliźnimi, ciemiężyć ich i poniżać?” — pytają wydawcy czasopisma The UNESCO Courier. „I jak to możliwe, by takie przestępstwo przeciwko ludzkości uchodziło bezkarnie w czasach, kiedy tyle się mówi o Prawach Człowieka?”
Odpowiedź nie jest prosta. Wykorzystywanie taniej siły roboczej dzieci i niewolenie dłużników wypływa z chciwości.
Przeobrażenie umysłów
Czy to oznacza, że już w żaden sposób nie uda się całkiem zlikwidować zarówno tradycyjnych, jak i tych nowszych form niewolnictwa? Wprost przeciwnie!
Wysoki Komisarz do spraw Ochrony Praw Człowieka (OHCHR) twierdzi, że niewolnictwo jest „stanem umysłu”, i dodaje: „Niewolnictwo, nawet zniesione, pozostawia ślady. Może przetrwać jako stan umysłu — wśród ofiar i ich potomków, a także wśród kolejnych pokoleń tych, którzy niewolili innych — i to długo po oficjalnym zniesieniu”.
Dlatego usunięcie niewolnictwa wymagałoby między innymi przeobrażenia umysłów i serc ludzi na całym świecie. Wiązałoby się to ze zmianą w dziedzinie oświaty — trzeba by nauczyć ludzi miłości i wzajemnego szacunku, pomóc im wykorzenić z serc chciwość, a wpoić wysokie zasady moralne. Kto może zapewnić takie kształcenie? Według OHCHR „każdy powinien przyczyniać się do tworzenia porządku światowego, w którym nie tolerowano by nieludzkiego wyzysku”.
JAKIE JEST ŹRÓDŁO WOLNOŚCI I GODNOŚCI LUDZKIEJ?
Wszyscy rodzimy się z pragnieniem wolności i poczuciem godności. Kofi Annan, sekretarz generalny ONZ, wyraził powszechne odczucia, gdy zapytał: „Kto może zaprzeczyć, że wszyscy dążymy do życia wolnego od strachu, cierpienia i dyskryminacji? (...) Czy kiedykolwiek słyszeliście, by wolny człowiek domagał się położenia kresu wolności? Czy gdziekolwiek widzieliście, by niewolnik opowiadał się za niewolnictwem?”
Takie poglądy nie są niczym nowym. Seneka Młodszy, rzymski filozof z I wieku, odrzucił opinię, jakoby niektórzy ludzie rodzili się niewolnikami, i w swych Listach moralnych do Lucyliusza napisał: „Chceszli ty zważyć, że ten, którego zwiesz swym niewolnikiem, wziął początek z takiegoż jak ty nasienia, że korzysta z tego samego powietrza, że tak samo oddycha, tak samo żyje i tak samo umiera?” (tłumaczył W. Kornatowski).
Imam Ali, uważany za czwartego kalifa po Muhammadzie, oświadczył, że wszyscy ludzie są „jednakowo stworzeni”. Sadi z Szirazu, XIII-wieczny poeta perski, napisał: „Syny ludzkie członkami są jeden drugiego, bo ich z jednéj materyi wszystkich utworzono; kiedy los jeden członek boleścią dotyka, inne nie będą pewnie w pokoju” (tłumaczył W. z Bibersteina Kazimirski).

Równość i poszanowanie cudzej godności
Nikt nie może twierdzić, że góruje nad innymi lub że ma prawo ich ciemiężyć czy wykorzystywać.
Aby jednak na zawsze zniknęły wszelkie formy niewolnictwa, konieczna jest radykalna przemiana społeczna. Międzynarodowa Organizacja Pracy uważa, że w celu usunięcia wyzysku należałoby „zmienić warunki społeczne, które umożliwiają i usprawiedliwiają” takie praktyki. Poza tym proponuje przeprowadzanie akcji międzynarodowych oraz współpracę i zaangażowanie całego świata.
Nasuwa się nieodparty wniosek, że potrzebna jest władza, która byłaby w stanie roztoczyć nadzór nad całą ziemią i zapewnić powszechną wolność. Były sekretarz generalny ONZ Butrus Butrus Ghali oświadczył, iż poważne problemy dręczące naszą planetę muszą być rozwiązywane „na skalę światową”. Ale nie każdy wierzy, że kiedykolwiek do tego dojdzie. Jak pokazuje historia, ludzie na wysokich stanowiskach często są zbyt egoistyczni, zbyt skupieni na własnych interesach i dążeniach, by zdobyć się na taką międzynarodową współpracę.
2 1 2