Wagon kolejowy wyposażony jest w resory uginające się o 1cm przy obciążeniu 10t.Masa załadowanego wagonu wynosi 20t. Jaki będzie okres jego drgań przy niewielkim wychyleniu z położenia równowagi? Jeśli kolejne złącza szyn są odległe o 10m ,to przy jakiej szybkości czas między kolejnymi wstrząsami wagonu mógłby być równy temu okresowi (co może wzmacniać drgania i zniszczyć resory)?. Czy jest to realne niebezpieczeństwo?

Tylko prosze obliczyc tak doklaniej mniej wiecej bo mi nie wychodzi to zadanie:(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T17:10:50+02:00
Witaj :) π √
dane l=1cm=0,01m, m1=10t, m2=20t, s=10m, g=9,81m/s2,
szukane T, v
------------------------------------------------------------------------------
Okres T drgań wahadła mechanicznego dany jest wzorem :
T = 2π√[m2/k]......gdzie k = F/l = Q1/l = m1*g/l
T = 2π √[m2*l/m1*g] = 2π√[20t*0,01m/10t*9,81m/s2] = 0,284s
Szukany okres drgań wynosi T = 0,284 s

v = d/T = 10m/0,284s = 35,21m/s = 3600*35,21m / 3600s = 126,76km/h.
Szukana szybkość grożąca wpadnięciem resorów i całego wagonu w niebez -
pieczny rezonans wynosi v = 126,76km/h i to zagrożenie jest realne.

Semper in altum...................................pozdrawiam :)
1 5 1