1.z jakich drobin zbudowane są pierwiastki chemiczne a jakich związki chemiczne 2.jak dzielą sie substancje chemiczne?3.na czym polega rola atomów w reakcjach łączenia , rozkładu i wymiany?4.co to jest masa atomowa i cząsteczkowa jaka jest jej jednostka.5 zasady pierwszeństwa symboli we wzorze sumarycznym

1

Odpowiedzi

2010-04-08T19:06:58+02:00
1. Pierwiastki są zbudowane z atomów, a związki chemiczne z cząsteczek.
2. Substancje chemiczne dzielą się na: pierwiastki, cząsteczki i mieszaniny.
3. Atomy w reakcjach łączenia łączą się z innymi atomami w cząsteczki, w reakcjach rozkładu rozkładają się z cząsteczek na atomy, a w reakcjach wymiany "zamieniają się miejscem".
4. Masa atomowa jest to masa jednego atomu danego pierwiastka, masa cząsteczkowa jest masa jednej cząsteczki. Jednostką jest unit (u).
5. Po pierwsze, gdy metal reaguje z niemetalem, to na pierwszym miejscu we wzorze zapisujemy symbol metalu.
Gdy reagują z kolei dwa niemetale, wówczas jako pierwszy zapisujemy symbol pierwiastka, który w układzie okresowym znajduje się w grupie o niższym numerze. Jeżeli oba leżą w tej samej grupie np. S i O, wówczas jako pierwszy zapisujemy symbol pierwiastka leżący w okresie o wyższym numerze.