Uzupełnij zdania o Happy Harrym, używając zwrotów z ramki.
Wyrazy z ramki: Play cards, listens to music, meets friends, goes to bed, watches a video.

On Saturday, Harry gets up at eight o'clock. Then he .......... in his bedroom. After lunch, he.............. and they ............... . In the evening, he ............ . About nine o'clock, Happy Harry ................ .

W tym zadaniu wystarczy, że napiszecie po kolei jak trzeba wpisać wyrazy.

3

Odpowiedzi

2010-04-08T16:19:09+02:00
Watches a video,Play cards, meets friends,l istens to music
4 3 4
2010-04-08T16:19:44+02:00
On Saturday, Harry gets up at eight o'clock. Then he watches a video in his bedroom. After lunch he meets friends and they play cards. In the evening he listens to music. About nine o'clock Happy Harry goes to bed.
8 4 8
2010-04-08T16:20:48+02:00
1.go
2.meets friends

3.listen to music
4.watches video
5.goes to bed
2 1 2