Oblicz ile gramów żelaza zużyto w reakcji syntezy do otrzymania 65g chlorku żelaza (III)


Oblicz ile gramów węgla potrzeba do przeprowadzenia reakcji z 72g tlenku miedzi(I). Produktami tej reakcji chemicznej są metaliczna miedź i tlenek węgla(IV)

daje naj ;)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-08T16:22:24+02:00
1)
3Cl₂+2Fe-->2FeCl₃
Pod powstałym chlorkiem żelaza (III) wpisujemy wartość podaną w zadaniu: 65g, pod żelazem Xg. Nad żelazem wpisujemy wartość:56g (z układu okresowego), a nad chlorkiem żelaza (III) jego masę, czyli
Masa FeCl₃=Fe+3×Cl=56g/mol+3×35,5g/mol=162,5g/mol
Teraz układamy równanie:
56g----162,5g
Xg------65g
X=(56×65)÷162,5=22,4g
Odp.W reakcji syntezy zużyto 22,4g żelaza.


2)

2Cu2O+C=CO2+4Cu

z proporcji:

Masa tlenku miedzi(I)=4*64+2*16=288g
Masa węgla=12g


288gCu2O-12gC
72gCu2O-x(g)C
x=72g*12g/288g
x=3g

Odp. Do przeprowadzenia reakcji potrzeba 3 g węgla
1 1 1