Odpowiedzi

2010-04-08T16:32:51+02:00
(3/7 + 2)×(4-2)-(2 × 3/7 - 2)² = ( 2 i 3/7)×(2)- ( - 1 2/7)² = (4 i 6/7) - (1 i 32/49 ) = 3 i 10/49
2010-04-08T16:39:10+02:00
L=(³/₇+2)(4-2)-(2׳/₇-2)²=2³/₇ × 2-(⁶/₇-2)²=4⁶/₇-(-1¹/₇)²=4⁶/₇-1¹⁵/₄₉=4⁴²/₄₉-1¹⁵/₄₉
=3²⁷/₄₉
P=0
L>P
Liczby x=3/7 i y=2 nie spełniają tej nierówności
1 1 1