Proszeee O Szybkie Rozwiazaniee!! xd :]:**

Z Góry Dzięujee xd ;*

Zad 1 . Znajdź liczbe,ktorej 2,5% wynosi 5 .

Zad 2 .Oblicz 20% wartosci wyrażenia : - ( - 4,2 + 5¼) + [ - (8½) *(-0,3) ] = .. ?


Zad 3 . Rozwiąz układ rownań : 6 x-y=8
-9x-y=3

Zad 4. Kupiono 36 butelek wody o pojemnosci 0,5 litra i 1,5 litrów . W sumie kupiono 42 litry wody. Ile zakupiono mniejszych butelek , a ile większych..?

2

Odpowiedzi

2010-04-08T16:23:09+02:00
1. 5% - 10
50% - 100
100% - 200
Odp. Liczba któ♥rej 2,5 %wynosi 5 to 200.
2010-04-08T16:25:50+02:00
Zad.1
5-100%
x-2,5%
x=0,125