Odpowiedzi

2009-11-02T22:09:38+01:00
He works hard. On pracuje ciężko.
She is really beautiful. Ona jest naprawdę piękna.
It works very well. To działa bardzo dobrze.
She walks quickly. Ona szybko chodzi.
Tom is extremely clever. Tom jest nadpowdziw mądry.
Mariah sings beautifully. Mariah śpiewa przepięknie.
I can't do this fast. Nie mogę tego szybko zrobić.
Do this very carefully. Zrób to bardzo ostrożnie.
This is so far from here. To jest zbyt daleko od nas.
You speak too little. Zbyt mało mówisz.
2009-11-02T22:12:58+01:00
There is a book on the table.
There is a house behind the cinema.
There are pencils in a pencil-case.
there is a picture on the wall.
there are five books in the bag.
there isn't a carpet on the floor.
there is a board in the classroom.
there are some apples on the cupboard.
There is a chemist's in front of the computer shop.
There is a museum opposite the clothes shop.
przepraszam , nie przeczytałam dokładnie i pomyliłam przyimki z przysłowkami
2009-11-03T00:53:07+01:00
1. My sister plays the piano beautifully. - Moja siostra pięknie gra na pianinie.
2. Paul badly solved the task of mathematics. - Paweł źle rozwiązał zadanie z matematyki.
3. Learn English comes to me very easily. - Nauka angielskiego przychodzi mi bardzo łatwo.
4. They work very hard. - Oni bardzo ciężko pracują.
5. Well my mom cooks. - Moja mama dobrze gotuje.
6. She is really beautiful. - Ona jest naprawdę piękna.
7. I waited for you long, respectively. - Czekałem na ciebie odpowiednio długo.
8. The teacher briefly discussed the tests. - Nauczyciel krótko omówił testy.
9. I must quickly get to the station. - Muszę szybko dotrzeć na dworzec.
10. Yesterday my head hurt deeply. - Wczoraj mocno bolała mnie głowa.