1. suma trzech kolejnych liczb nieparzystych wynosi 129. znajdź te liczby
WSKAZÓWKA: liczbę parzystą możemy oznaczyć przez 2n- 2,
2n+2,.....,liczbę nieparzystą 2n+1, 2n+3,...

2.suma trzech kolejnych liczb parzystych wynosi 678. znajdż te liczby.

3. suma dwóch liczb wynosi 150. jeżeli jeden ze składników podzielimy przez 3 i dodamy do drugiego składnika, otrzymamy 70. znajdż te liczby.
1liczba-....
2liczba-150-....
.....+.....=70
.....


4.marek ma 4 razy mniej lat od mamy, a dziadek marka ma o 30 lat więcej od mamy. razem mają 120lat. ile lat mają marek, dziadek, i mama?

5.Suma liczby i liczby pomniejszono o 40% tej liczby wynosi 32. Znajdź tę liczbę.

6. Uczniowie gimnazjum zebrali w roku szkolnym 3600 zużytych baterii. W klasach pierwszych zebrano trzy razy więcej niż w klasach trzecich, uczniowie klas drugich zebraliu połowę pozostałych baterii, a drugą połowę, 560 sztuk przynieśli nauczyciele. Oblicz, ile zużytych baterii zebrali uczniowie poszczególnych klas.

7.Do wytworzenia pierścionka o wadze 6g złota próby 750 użyto złota próby 960 i próby 583. Ile gramów złota każdej próby użyto?

8. Ile kilogra,mów wody morskiej o stężeniu soli 3,5% należy odparować aby otrzymać 7kg soli?

10. Jeżli bok kwadratu zwiększymy o 40% to pole zwiększy się o 12. Oblicz pole kwadratu.

11. Tomek przyjechał rowerem 340km w ciągu trzech dni. Pierwszego dnia przejechali dwa razy więcej niż drugiego, a trezciego dnia o 20km więcej niż drugiego. Ile kilometrów trasy przyjechał tomek każdego dnia?

12. Pan Nowak kupil działkę w kształcie kwadratu. Na ogrodzenie działki potrzeba 450m. więcej siatki niż na długośc jednego boku. oblicz powierzchnię działki pana Nowaka.

13. W klasie 1c połowa uczniów chodzi na koło matematyczne, czwarta częśc na koło fizyczne, siódma część na chór, a pozostałe 3 osoby na koło plastyczne. Ilu uczniów jest w klasie 1c? Zakładamy że każdy uczeń uczęszcza tylko na jedne zajęcia dodatkowe.

14. Za 3 zeszyty , ołowek i piórnik zapłacono 32 zł. Piórnik był dwukrotnie droższy od zeszytów, aołowek ojksztował o 2zł mniej niż zeszyt. ile kosztował zeszyt, ołowek i piórnik?

błagam na jutro!
jak ktoś wie chociaż jedno zadanie i nawet jak już ktoś na nie odpowiedzial to niech pisze!!! dziex;)

1

Odpowiedzi

2010-04-08T16:37:57+02:00
12. bok działki oznaczamy jako "a", więc
4a=a+450
3a=450
a=150
Pole działki to P=a*a, stąd P=150*150
P=22500m²

13. liczba uczniów w klasie oznaczamy jako x
x/2+x/4+x/7+3=x wsp. mianownik to 28
x(14/28+7/28+4/28) + 3 = x
x*25/28 +3=x
3/28*x=3
x=28
W klasie jest 28 uczniów

14. jeżeli zeszyt kosztuje x, to ołówek kosztuje x-2, a piórnik kosztuje 2*3x czyli 6x, stąd wynika równanie:
3x+(x-2)+6x=32
10x=34
x=3,40
zeszyt 3,40, ołówek 1,40, piórnik 20,40