Odpowiedzi

2010-04-09T17:47:05+02:00
"Współczesny areopag", na który chrześcijanie - zachęceni przez Jana Pawła II - mają nieść światło Chrystusa, jest pewnym skrótem myślowym, charakteryzującym kulturowy, polityczny i ekonomiczny kontekst ich życia i działania. Określenie to niewątpliwie nawiązuje do doświadczenia św. Pawła na starożytnym areopagu (por. Dz 17, 16-34). Na tym wzgórzu w pobliżu Akropolu, będącym politycznym ośrodkiem Aten, trwały nie kończące się debaty. Ateńczycy i przybysze z upodobaniem poświęcali czas "albo mówieniu o czymś, albo wysłuchiwaniu czegoś nowego". Miasto było pełne bożków. Filozofowie epikurejscy i stoiccy mieszali się z Żydami i z "bojącymi się Boga". Używając dzisiejszej terminologii - sytuację areopagu określa najpierw pluralizm poglądów oraz postaw filozoficznych i religijnych, ale także - wolność ich głoszenia i otwartość poznawcza słuchaczy. Niczego się tu nie narzuca, nikogo nie zmusza do przyjęcia cudzego punktu widzenia. Na "wolnym rynku idei" każdy ma szansę wygłoszenia swego przesłania i przekonania poszukujących. Św. Pawła potraktowano w tym gronie zrazu z pewną nieufnością, jako dziwnego "nowinkarza", ale nie zamknięto się na jego naukę, nie odmówiono mu prawa do prezentacji tego, co ma do powiedzenia. Przeciwnie, Ateńczycy sami "zabrali go i zaprowadzili na Areopag i zapytali: »Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką to nową naukę głosisz?«"
20 4 20