1 odległość między sąsiednimi grzbietami fal na morzu wynosi 10 metrów. Oblicz prędkość fal biegnących do brzegu wiedząc, że uderzają one o brzeg 20 razy w czasie jednej minuty.

2 fala poprzeczna o długości 120 cm przesuwa się po linie z prędkością 1 m / s . Oblicz okres i częstotliwość drgań lini.

prosze pomóżcie mi
ja nadal nic nie kumam
daje naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
1.lambda = 10 m
n = 20
t = 1 min= 60 s
V = ?
1. obl. częstotliwość
f = n/t
f = 20/60 s
f = 1/3 s = 1/3 Hz
2. obl V
V = lambda /T
T = 1/f
V = lambda * f
V = 10 m* 1/3 1/s
V = 10/3 m/s
V = 3,3 m/s

2.dane /lambda/ L=120 cm, v=1m/s
szukane T, f

Podstawowe równanie fali
L = v * T........./oparte na równaniu s = v * t/
T = L/v = 1,2m //1m/s = 1,2 s

f = 1/T = 1/1,2s = 0,83 Hz

Okres fali wynosi T = 1,2 s, a częstotliwość f = 0,83 Hz.
2.
55 4 55