Odpowiedzi

2010-04-08T16:38:39+02:00
Cp=(ms*100%)/mrr

30%=(ms*100%)/150
4500=100ms
ms=45

mr-ms=masa wody
150-45=105

22,5%=(45*100%)/(45+x)
1012,5+22,5x=4500
22,5=3487,5
x=150 ( gramów wody)

150g-105g=50 g

Odp. NAleży dolać 50 g wody :)
2010-04-08T16:45:13+02:00
Mr=150 g
Cp1=30%
Cp2=22,5%
Cp=ms/mr * 100%
30%=ms/150g * 100% (musimy znaleźć mase substancji, którą użyto do reakcji)
ms=45g
mr=ms+mw1, czyli mw1= mr-ms
mw1=105g
22,5%=45g/45g+mw2 * 100%
22,5=4500/45g+mw2 (po wymnożeniu przez 100 %)
22,5(45+mw2)=4500 (po wymnożeniu przez 45+mw)
45+mw2=200 (po podzieleniu 4500 przez 22,5)
mw2= 155 [g]
ilość dodanej wody= mw2-mw1=155g-105g=50g
OZNACZENIA:
mr-masa roztworu
mw1=masa wody w pierwszym roztworze
mw2-masa wody w drugim roztworze
ms=masa substancji
1 5 1