Odpowiedzi

2015-01-21T08:04:31+01:00

1.       Ogromna przewaga militarna Rosji.


2.       Obojętność innych państw Europy. Choć polskie powstanie osłoniło Francje od rosyjskiej interwencji,  Francja dla Polski nie uczyniła nic. W Paryżu wieść o zdobyciu przez Rosjan stolicy Królestwa Polskiego skomentowano stwierdzeniem, że znów „ spokój panuje w Warszawie”. Podobna była postawa Anglii, która nie miała żadnych interesów nad Wisłą. Opinia publiczna w Anglii i we Francji okazywała Polakom wiele sympatii; prywatne osoby i organizacje niosły wydatną pomoc materialną.


3.       Wśród polskiego przywództwa politycznego i wojskowego panowała niewiara w możliwość zwycięstwa, co owocowało chwiejnością i brakiem zdecydowanych czynów.


4.       Sejm Królestwa, reprezentujący tylko szlachtę, nie zdobył się na reformy w sprawie chłopskiej. Uwłaszczenie, czyli nadanie chłopom ich gospodarstw na własność (przy szlacheckim dworze pozostałby tylko folwark) oraz zniesienie pańszczyzny mogłyby wzmóc wśród chłopów poczucie obywatelskie i zachęcić tę najliczniejszą warstwę w narodzie do zaangażowania w walkę o niepodległość. Niestety porządki feudalne zostały zachowane. Szlachcice bardziej bali się poruszenia wśród chłopów niż cara.

2 3 2