1. Podaj 3 przykłady sytuacji w których zwierze roślinożerne odgrywa główną rolę drapieżnika i 3 przykłady gdy drapieżnikiem nie jest.
2. Wymień przystosowania drapieżnika i ofiary do tego sposobu życia.
3. Czy drapieznik w warunkach naturalnych może całkowicie zniszczyć populacje swych ofiar? Odpowiedź uzasadnij.
4. Wypisz cechy pasożyta, które pozwalają mu przystosować się do życia.

/ jeśli ktoś zna odpowiedzi na te pytania lub choćby na jedno czy dwa z nich niech pisze ! ;) pliss ,,

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T09:24:58+01:00
Ad 2.
Drapieżnik cechy przystosowania do życia:
- ostre zęby umożliwiające na wyszarpywanie i rozszarpywanie tkanek
- ostre pazury
- bardzo dobry wzrok
- rozwinięty zmysł węchu
- rozwinięty zmysł słuchu
- możliwość rozwinięcia dużej szybkości
- opływowy kształt ciała pozwalający na szybką zmianę kierunku ruchu
- krótki przewód pokarmowy, dzięki któremu zjedzone mięso nie fermentuje w jelitach
- ubarwienie ciała pozwalające na takie ukrycie się, by ofiara nie zauważyła zbyt prędko drapieżnika

Ofiara cechy przystosowania do życia
- ubarwienie ciała pozwalające na kamuflaż
- brak szponów i ostrych zębów, za to obecność siekaczy i zębów trzonowych pozwalających na rozcieranie pokarmu
- długi przewód pokarmowy pozwalający na rozkład pokarmu roślinnego
- stosowanie mimikry
- stosowanie taktyki ucieczki, ataku, ukrycia się
- wyostrzone zmysły pozwalające na wczesne wykrycie drapieżnika
- wykorzystanie w budowie ciała pancerzy, skorup, kolców
- ostrzeganie innych przedstawicieli gatunku

ad 3. W warunkach naturalnych, bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony człowieka gatunki drapieżne nie powinny całkowicie wytępić populacji ofiar. Najczęściej ofiarą drapieżnika trafiają osobniki słabe, chore, nieprzystosowane do życia. Natura działa w ten sposób, by pozostawić przy życiu osobniki zdolne do przeżycia i rozmnażania się bez osłabiania całej populacji. nadmierne rozmnożenie drapieżnika lub wprowadzenie do ekosystemu drapieżnika zwykle nie występującego w nim może spowodować całkowite wytrzebienie różnych gatunków.

ad 4. cechy pasożytów
- obecność haczyków
- obecność przyssawek
- rozwiniecie specjalistycznych narządów gębowych pozwalających na wysysanie krwi
- u pasożytów wewnętrznych występujących np u człowieka:
zredukowany przewód pokarmowy i czerpanie substancji odżywczych bezpośrednio przez powłoki ciała, krótki cykl rozrodczy, zredukowane narządy ruchu i zmysłów, mechanizmy pozwalające na pozostanie w organizmie (wcześniej wymienione już haczyki i przyssawki)


23 4 23