Oblicz mase atomu wapnia wyrażoną w gramach, znając jego masę atomową (odtyczaj ją z układu okresowego pierwiastków chemicznych)

Oblicz masę atomową pierwiastka chemicznego wyrażoną w jednostkach masy atomowej, wiedząc że masa jego atomu wyrażona w gramach jest równa 3,35 × 10⁻²³ g. Podaj nazwę tego pierwiastka

1

Odpowiedzi

2015-05-07T09:31:35+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1)
1u --------- 0,166*10⁻²³ g
40u -------- xg
x = 6,64*10⁻²³ g

2)
1u ------- 0,166*10²³ g
x u ------- 3,35*10²³ g
x = 20,18u ... Jest to neon (Ne)