Odpowiedzi

2010-04-09T14:24:23+02:00
Bóg zasadził ogród Eden, w którym na rozkaz Stworzyciela wyrosły wszelkie rośliny, a wraz z nimi drzewo poznania dobra i zła, które znajdował się na środku ogrodu. Wszelka roślinność była nawadniana przez rzekę Piszon, która z czasem rozdzielała się na cztery mniejsze. Kraina ta była bogata w złoto, wonną żywicę i czerwony kamień, które są do dziś bardzo cenne.W tym cudownym ogrodzie Bóg umieścił mężczyznę, którego ulepił z gliny. Rozkazał mu opiekować się ogrodem, zakazał przy tym spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła.Chcąc dać mu pomoc, Bóg stworzył wszelkie zwierzęta lądowe i powietrzne, którym człowiek nadał nazwy "istot żywych". Po pewnym czasie Bóg stwierdził, że nie jest to wystarczająca pomoc i gdy mężczyzna zasnął, wyjął mu jedno żebro, z którego stworzył niewiastę.Od tej pory mężczyzna miał opuszczać swoich rodziców dla żony, z którą łączył się tak ściśle, że tworzyli jedno ciało.Chciałabym się zatrzymać na chwilkę przy kwestii powstania kobiety. Ktoś może zapytać, dlaczego akurat z żebra? Musimy wiedzieć, że Bóg darzył natchnieniem pisarzy Świętych Ksiąg, a oni opisywali wszystko tak, by było to zrozumiałe dla ogółu. Dziś siedzibą duszy jest dla ludzi serce, Żydzi tą funkcję przypisywali żebru. Miało to właśnie ukazać jak wielkie znaczenie miało powstanie kobiety, która później staje się matką.