Odpowiedzi

2010-04-08T17:01:02+02:00
Święta Anna urodziła się w Judei,
przestrzegala przykazań Bożych, prowadzila działalność charytatywną (dwie trzecie swoich dochodów przeznaczala na potrzeby ludzi biednych, pielgrzymów oraz utrzymywanie świątyni). św. Anna zmarła w Jerozolimie w wieku 72 lat.
11 2 11