Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T17:57:26+02:00
Melanizm przemysłowy czyli zwiększenie częstości występowania ciemnym "mutantów", zwłaszcza owadów, na terenach uprzemysłowionych, na których dobór naturalny faworyzował formy ciemne, mniej widoczne dla polujących ptaków na podłożu pokrytym sadzą.
Dobór naturalny - działa tak że przezywają osobniki (i przekazują swoje geny potomstwu), które są najlepiej przystosowane do środowiska. Typy doboru : stabilizujący, kierunkowy, rozbijający.

W Anglii w XIX wieku przed rozwojem przemysłu przewazały w populacji osobniki jasne. Ciemne były bardzo rzadko spotykane. Pnie drzew były pokryte jasną plechą. Jasne motyle były niewidoczne na niej a ciemne tak. Wynika z tego, że ciemny motyl był eliminowany przez ptaki częściej, ponieważ tylko on był widoczny. Warunki środowiska uległy zmianie na skutek rozwoju przemysłu, z drzew zniknęły jasne porosty, kora stała się ciemna. Tym samym sytuacja się zmieniła, jasne motyle były częściej zjadane. W nowych warunkach środowiska cechą dającą lepsze przystosowanie do środowiska jest cecha ciemnego zabarwienia. W nowych warunkach jest więcej ciemnych motylki gdyż jasne są widoczne na pniach i częściej zjadane przez ptaki.

2 5 2