Odpowiedzi

2010-04-08T16:46:09+02:00
Hrabstwami zarządzali hrabiowie. Zbierali oni podatki, zajmowali się sądownictwem i organizowaniem wojsk.
Marchiami zarządzali margrabiowie. Ich obowiązkiem była obrona granic. Marchie znajdowały się na obrzeżach państwa.
56 1 56