Odpowiedzi

2010-04-08T16:45:09+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Okolicznik - część zdania, która pełni funkcję określającą orzeczenie.
- Okolicznik miejsca odpowiada na pytanie: gdzie?
- Okolicznik czasu odpowiada na pytanie: kiedy?
- Okolicznik sposobu odpowiada na pytania: jak? w jaki sposób?
- Okolicznik przyczyny odpowiada na pytanie: z jakiego powodu?
- Okolicznik celu odpowiada na pytanie: w jakim celu?
- Okolicznik stopnia i miary odpowiada na pytanie: jak dużo?
- Okolicznik warunku odpowiada na pytanie: pod jakim warunkiem?
- Okolicznik przyzwolenia odpowiada na pytanie: mimo co?

48 4 48
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T16:49:33+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Okolicznik jest określeniem czasownika.

Może być wyrażony:
*przysłówkiem
*zaimkiem przysłownym
*imiesłowem przysłówkowym współczesnym
*wyrażeniem przyimkowym
*rzeczownikiem

:))))))

Odpowiada na pytania:
okolicznik miejsca - gdzie? dokąd? skąd? którędy?
okol. czasu - kiedy? odkąd? dokąd? jak długo?
okol. celu - po co? na co? w jakim celu?
okol. przyczyny - dlaczego? z jakiej przyczyny?
okol. sposobu - jak? w jaki sposób?
okol. przyzwolenia - mimo co? mimo czego?
okol. warunku - pod jakim warunkiem? w jakim wypadku?No to się napisałam...
Liczę na naj :D.
133 3 133