Wartość użytkowa maszyny podlega w zapisach księgowych, tzw. amortyzacji, to znaczy, że co roku jej wartość maleje o stałą kwotę. Proces amortyzacji kończy się, gdy wartość maszyny jest równa zero - mówimy wtedy, że maszyna się zamortyzowała. Po ilu latach zamortyzowała się maszyna, jeżeli wiadomo, ze jej wartość po 25 latach jest trzy razy mniejsza niż po 15 latach?
Poprawna odpowiedź powinna być po 30 latach ;) Ale mimo tej podpowiedzi i tak nie wiem jak to rozwiązać.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T20:57:30+02:00
3(x-25y)=x-15y
3x-75y=x-15
2x=60y
x=30y
zapis ten oznacza że wartośc maszyny to 30 amortyzacji czyli po 30 latach masza zamortyzuje się
1 5 1