1. Dzieci urządziły na plaży zawody przeciągania liny. W lewą stronę ciągnęło czterech uczniów z klasy IV siłami: 380 N, 330 N, 350 N, 250 N, natomiast w stronę przeciwną trzech gimnazjalistów siłami: 470 N, 390 N, 430 N. Co się stanie z liną? Wykonaj rysunek obrazujący opisaną sytuację, oblicz siły wypadkowe z lewej i prawej strony oraz wybierz prawidłową odpowiedź :A. Nie przesunie się, ponieważ wartość siły wypadkowej wynosi 0 N.

B. Przesunie się w lewo pod wpływem siły o wartości 20 N.

C. Przesunie się w prawo pod wpływem siły o wartości 470 N.

D. Przesunie się w lewo pod wpływem siły o wartości 380 N.2. Przedstaw graficznie dwie siły o wartości 100N i 0,2kN, o jednakowym poziomym kierunku i zwrocie w lewo. Przyjmij, że sile o wartości 50N odpowiada odcinek 1cm.3.Na poruszający się samochód działa siła silnika równa 1,5kN. Wartość siły tarcia kół o asfalt wynosi 0,6kN, a wartość sił oporu powietrza wynosi 0,4kN. Ile wynosi wartość siły wypadkowej tych wszystkich sił? Przedstaw graficznie te siły na rysunku.4.Jakie wartości może mieć siła wypadkowa trzech sił o wartościach 5N, 10N i 15N, których wektory leżą na jednej prostej ( czyli mają jednakowy kierunek, ale mogą mieć te same lub różne zwroty). Przedstaw to graficznie.5. Chłopiec o ciężarze 500N trzyma w rękach ciało o masie 10 kg. Ile wynosi wartość siły, którą działają nogi chłopca na powierzchnię Ziemi? Ile wynosi łączna masa chłopca i trzymanego przez niego ciała?


6. Do czterech siłomierzy zawieszonych obok siebie w równych odległościach przymocowano lekka poprzeczkę, a do niej przyczepiono ciężarek o masie 1kg. Jaka wartość siły wskaże każdy siłomierz?

1

Odpowiedzi

2009-11-02T23:13:09+01:00
Zadanie 1
Odpowiedź B - 20N

Zadanie 2
załącznik

sorka ze tylko tyle, ale nie mam wiecej czasu :)