1.Wymień i omów składniki organiczne żywych komórek.
2.Omów budowę i funkcje białek w żywych organizmach.
3.Wymień znane Ci cukry proste i złożone i kreśl gdzie one występują
4.Omów budowę, rodzaje i funkcje tłuszczy w żywych organizmach
5.Omów budowę komórki zwierzęcej- wymień poszczególne elementy i określ ich role.
6.Omów tkanki:
 nabłonkową,
 mięśniową, wyjaśnij na czym polega mechanizm skurczu mięśnia, co buduje tkanka poprzecznie prążkowana, co gładka, z jakiej tkanki zbudowane jest serce człowieka.
 nerwową, jak zbudowany jest neuron
 krew, ( wymień i omów składniki krwi) o czym może świadczyć podwyższony poziom leukocytów?
 kostną, które elementy kości są zbudowane z tkanki zbitej które z gąbczastej.
 chrzęstną,
 łączną właściwą.
7.Omów skład krwi człowieka.
8.W jakich produktach występują witaminy: A,D,E, jaka jest ich rola i skutki niedoboru w organizmie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T16:16:31+02:00
8.Witamina A i jej występowanie:
jaja,mleko,masło,śmietana,tran,wątroba,,nerki,marchew,pomidor,dynia,papryka,warzywa zielone,rzeżucha,szczypiorek,koperek,natka pietruszki,sałata
Rola w ustroju wit. A:
-wpływ na prawidłowy wzrost
-wchodzi w skład purpury wzrokowej
-warunkuje prawidłowy proces widzenia
-warunkuje prawidłowy stan i czynność nabłonka skóry i błon śluzowych
Objawy niedoboru:
-kurza ślepota
-upośledzenie widzenia barw
-suchość błony śluzowej spojówki oka
-utrata wzroku
-zahamowanie wzrostu
-obniżenie odporności
witamina D występowanie:
tran,ryby morskie,masło,żółtko jaj,śmietana,,wątroba,drożdże Rola wit.D:
-warunkuje prawidłową gosp.Ca i P
-warunkuje prawidłową mineralizację kości
-bierze udział w krzepnięciu krwi
-zwiększa poziom jonów Ca we krwi
Objawy niedoboru wit.D:
-osteoporoza(łamliwość kości)
-krzywica
Występowanie wit.E:
-kiełki zbóż,olej roślinny,rzeżucha,sałata,mięso(wołowina),kukurydza,masło
Rola wit.E:
-niezbędna do prawidłowej czynności jajników
-warunkuje prawidłowy przebieg czynności rozrodczych
-utrzymuje w prawidłowym stanie napięcie mięśni szkieletowych
-niezbędna do wytwarzania plemników
Objawy niedoboru:
-zanik mięśni szkieletowych
-niepłodność u mężczyzn
-zmiany w mięśniach i układzie nerwowym
-zmniejszenie lub całkowita bezpłodność
-niemoc płciowa
-poronienie u kobiet
7.krew zbudowana jest z:
a)osocza55%
b)elementy morfotyczne45%
-erytrocyty(krwinki czerwone)
-leukocyty(krwinki białe)
-trombocyty(płytki krwi)
6.tkanka nabłonkowa:
jednowarstwowa płaska:cechy bud.:spłaszczona wieloboczne kom.których jądra umieszczone są centralnie:występowanie pęcherzyki płucne,wyściela naczynia krwionośne a w nerce współtworzy torebki ciałek nerkowych
jednowarstwowa sześcienna:cechy bud.:buduje kom.równociennie w których jądra są umieszczone centralnie występowanie:w końcowych odcinkach gruczołów czyli tam gdzie zachodzi intensywne wchłanianie lub wydzielanie
jednowarstwowa walcowata cechy bud.tworzą wysokie kom.nieregularnych gran.ich jądra znajdują się w spodniej warstwie cytoplazmy niewiele ponad błoną podstawną występowanie w przewodzie pokarmowym w jajowodach jelito cienkie
jednowarstwowy wielo rzędny cechy bud.współtworzą wysokie kom.przypominające powyginane gran.oraz kom.o klinowatym kształcie jądra umieszczone są różnej wysokości występowanie w drogach oddechowych
wielowarstwowa płaska cechy bud.zbud.jest z kilku warstw kom.z których zewnętrzne są wyraźnie spłaszczone intensywne podziały w głębszych warstwach tego nabłonka umożliwiają złuszczenie się warstw wierzchnich i stałe odnawianie całego nabłonka występowanie w jamie ustnej w pochwie na przeniej powierzchni rogówki oka
tkanka mięśniowa cechy:kształt włókien pop.pr.szkielet- wydłużone walce jedno na drugiej/pop.pr.serca-widlasto rozgałęzione luźne/gładka-kom.są wrzecionowate
liczba jąder:pop.pr.szkielet jedno/pop.pr.serca dwa/gładka jedno
ułożenie jąder:pop.pr.szkielet na obrzeżach włókien pop.pr.serca brak gładka centralne
poprzeczne prążkowanie: pop.pr.szkielet jest/pop.pr.serca jest/gładka brak
regulacja skurczu:pop.pr.szkielet zależy od naszej woli/ pop.pr.serca niezależny od naszej woli ale pośrednio mamy wpływ/gładka skurcz niezależny od naszej woli
występowanie:pop.pr.szkielet szkielet i bud.włókien/pop.pr.serca narządy wewnętrzne/gładka skóra narządy
Bud.serca bud.zewnętrzna łuk aorty żyła gł.górna pień płucny naczynia wieńcowe przekrój:przedsionek lewy zastawka półksiężycowata aorty przegroda serca komora lewa przedsionek prawy zastawka trójdzielna komora prawa
Neuron składa się z
ciało kom.. dendryty akson(neuryt) kom.Schwanna zakończenia aksonu przewężenie Ranviera jądro neuronu
krew funkcje erytrocyty transportują tlen i częściowo dwutlenek węgla trombocyty udział w hemostazie zachowanie ciągłości naczyń krwionośnych leukocyty obrona przed infekcjami niszczenie obcych białek produkcja przeciwciał
5.kom.zwierzęca składa się z:
błona kom.cytoplazma siateczka śróplazmatyczna wakuola mitochondrium jądro kom.aparat Golgiego lizosom
siateczka śród plazmatyczna gładka miejsce syntezy tł. szorstka posiada na swej pow.rybosomy i są miejscem syntezy białek aparat Golgiego gromadzi produkty syntezy lizosom zaiwera enzymy odpowiedzialne za wnt.kom.trawienie jądro kom.odgrywa ważna rolę w przemianie materii i w przekazywaniu cech dziedzicznych steruje metabolizmem kom.i bierze udział podziałach kom. mitochondrium to centr energetyczne kom.wytwarzające energię użyteczną biol. komulowaną w uniwersalnym przenośniku energii ATP błona kom.oddziela kom.od środowiska pozakomórkowego ; wybiórcza przepuszczalność
3cukry i ich podział cukry proste :jednocukry monosacharydy glukoza fruktoza galaktoza mannoza cukry złożone dwucukry disacharydy laktoza sacharoza maltoza wileocukry polisacharydy skrobia błonnik glikogen pektyny dekstryny cukry proste występują najczęściej jako części składowe cukrów złożonych produkty takie jak jabłko wątroba gruszka winogrono miód mleko mózg dwucukry występują cukier burak cukrowy trzcina cukrowa piwo jęczmień mleko owcze,krowie,kozie wielocukry występują w:ziemniaki groch fasoli
2Białka proste-proteiny w ich skład wchodzą tylko aminokwasy:albuminy globuliny gluteliny prolaminy skleroproteiny kolagen elastyna Białka złożone-proteidy zbudowane z aminokwasów i gr.prostetycznej:fosfoproteidy nukleoproteidy chromoproteidy glikoproteidy lipoproteidy Rola białek budują i odbudowują kom.i tk. regulują procesy przemiany materii regulują procesy życiowe utrzymują zasadę kwasowo-zasadową ustroju reguluja gosp.wodna w org. dostarczają energii
4Tł.to związki węgla wodoru i tlenu a także pierwiastków np.fosfor siarka tł.dzielimy ze względu na
A)skł.chemiczny proste złożone sterole izoprenoidy tokoferole ze względu na pochodzenie zwierzęce łój smalec tran masło roślinne oleje margaryny oliwa na konsystencję płynne stałe smalec łój margaryny płynne tran olej rola tł. śa sycące chronią przed nadmeirną utratą ciepła stabilizują nerki decydują o sprawności układu krążenia ułatwiają odczuwanie smaku i przełykanie pokarmu wpływają na stan skóry i włosów