Opracujcie uniwersalny regulamin wycieczki.
a.Nich każdy z wasz na luźnych kartkach zapisze co najmniej 3 propozycje punktów regulaminu. wykorzystując wyrazy z ramki

nie wolno , wolno ,nie należy , należy, trzeba, zabrania się , zakazuje się, nakazuje się. Nie mogą się powtarzać

b. ze wszystkich propozycji wypierzcie te punkty regulaminu których waszym zdaniem należy przestrzegać bez względu na rodzaj wycieczki.


c. Napisz regulamin wycieczki używając wszystkich zakazów i nakazów z podpunktu a regulamin ma być minimum 5 zdań

2

Odpowiedzi

2010-04-09T13:29:44+02:00
1.Nie wolno poruszać się samemu bej zgody opiekuna.
2.Nie należy odchodzić za daleko.
3.Wolno kupować pamiątki.
4.Należy się słuchać przewodnika.
5.Trzeba opiekować się innymi.
6.Zabraniane jest krzyczenie.
7.Nakazuje się siedzieć grzecznie w autobusie.

2.Nie należy odchodzić za daleko.
29 4 29
2010-04-09T13:33:25+02:00
A) REGULAMIN WYCIECZKI DO ______________
1. Nie wolno krzyczeć na terenie ______________.
2. Nie należy oddalać się od grupy, jeśli nie ma takiej potrzeby.
3. Zakazuje się przeklinania, plucia, bicia się itp. na terenie _________.
4. Trzeba mieć przy sobie obuwie zmienne.
5. Wolno robić zdjęcia.
6. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych, jak np. Tiger.
(wybierz sobie jakieś :))

b) mi się wydaje że to będą te:
1. Nie wolno krzyczeć na terenie ______________.
2. Zakazuje się przeklinania, plucia, bicia się itp. na terenie _________.
3. Wolno robić zdjęcia.
4. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych, jak np. Tiger.

c) nie wiem o co dokładnie chodzi ale to chyba ma być tak:
Dnia __-__-____ klasa IV wyjeżdża na wycieczkę do ______________. Na terenie tego miejsca nie wolno krzyczeć. Nie można oddalać się od grupy, jeśli żaden z uczniów nie ma takiej potrzeby. Nikt nie może przeklinać, pluć, wszczynać bójek na terenie ___________, ponieważ to grozi obniżeniem oceny z zachowania i powrót do autopbusu, gdzie dany uczeń spędzi czas do końca wycieczki. Wszyscy chętni uczniowie muszą wziąć ze sobą obuwie zmienne. Każdy może zabrać ze sobą aparat fotograficzy, ale nie może mieć przy sobie takich napojów jak np. Tiger, ponieważ zawiera on w sobie alkohol!


proszę xD
17 4 17