Ciało o masie 400g spada z wysokości 10m. Oblicz:
a) Energię kinetyczną ciała w chwili uderzenia o ziemię.
b)Energię kinetyczną ciała ,które jest 1 m nad ziemią.
c)Energię potencjalną w chwili upadku.


*Chciałam dodać,iż bardzo mi zależy na rozwiązaniu tego zadania jak najszybciej, dlatego taka ilość punktów.

3

Odpowiedzi

2010-04-08T17:07:16+02:00
M= 0,4 kg
h= 10m
przyjmuję g=10 m/s^2

korzystam z zasady zachowania energii mechanicznej:

a)
Ek1= (mV^2)/2= Ep1 = mgh, Ek= 40 J

b)
Ek2= Ep2= mg(h-1)= 36J

c)
Ep3= 0 (bo wysokośc w momencie upadku=0)


Ek- energia kinetyczna
Ep- energia potencjalna
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T17:20:03+02:00
Dane:
m = 400 g = 0,4 kg
h = 10 m
h₁ = 1 m
g = 10 [m/s²]
Rozw.:
a)
Z zasady zachowania energii wynika m. in. , że energia potencjalna maksymalna zamienia się w momencie uderzenia ciała o ziemię całkowicie w energię kinetyczną czyli
Ek max = Ep max = m × g × h =
= 0,4 kg × 10 [m/s²] × 10 m = 40 J
b)
Ek = Epmax - Ep₁ = mgh - mgh₁ = mg (h - h₁) =
= 0,4 kg × 10 [m/s²] × (10 m - 1 m ) = 36 J
c)
Energia potencjalna wyraża się wzorem:
Ep= m × g × h więc ze wzoru widać, że jeżeli h = 0 to Ep = 0 czyli energia potencjalna w momencie uderzenia o ziemię jest równa 0
1 5 1
2010-04-08T17:28:22+02:00
Ciało o masie 400g spada z wysokości 10m. Oblicz:
a) Energię kinetyczną ciała w chwili uderzenia o ziemię.
b)Energię kinetyczną ciała ,które jest 1 m nad ziemią.
c)Energię potencjalną w chwili upadku.

odp.a

Dane:
h=10m
m=400g=0,4kg
g=10 m/s²
Szukane; Ek
Ek=Ep = m*g*h
Ek=0,4 * 10 * 10 = 40 J

odp.b
dane:
m=400g=0,4
g=10m/s²
h1=10m
h2=1m

szukane: Ek na wys. h2
Ek = m*g*h1 - m*g*h2
Ek=m*g(h1 - h2)
Ek= 0,4*10*9m
Ek =36 J