Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T08:14:36+02:00
Azotan (III) magnezu-Mg(NO₂)₂

1)metal + kwas→sól + wodór
Mg + 2HNO₂→Mg(NO₂)₂ + H₂

2)tlenek metalu + kwas→sól + woda
MgO + 2 HNO₂→Mg(NO₂)₂ + H₂O

3)wodorotlenek metalu + kwas→sól + woda
Mg(OH)₂ + 2 HNO₂→Mg(NO₂)₂ + 2 H₂O

4)tlenek metalu + tlenek kwasowy→sól
MgO +N₂O₃→ Mg(NO₂)₂

5) tlenek kwasowy + wodorotlenek→sól + woda
N₂O₃ + Mg(OH)₂→ Mg(NO₂)₂ + H₂O

6)sól + metal→sól + woda
2 Al(NO₂)₃ + 3 Mg→3 Mg(NO₂)₂ + 2 Al

7)sól + sól→nowa sól(osad) + nowa sól
Ba(NO₂)₂ + MgSO₄→BaSO₄ (osad) + Mg(NO₂)₂

(są jeszcze 3 metody,ale za ich pomocą nie da się już otrzymać tej soli. Jedna z tych metod dotyczy otrzymywania soli kwasów beztlenowych,a azotan (III)magnezu jest solą kwasu tlenowego; za pomocą dwóch pozostałych metod otrzymuje się sole trudno rozpuszczalne, a azotan magnezu jest dobrze rozpuszczalny)

Fosforan(V) litu-Li₃PO₄

1)metal + kwas→sól + wodór
6 Li + 2 H₃PO₄→ 2 Li₃PO₄ + 3 H₂

2)tlenek metalu + kwas→sól + woda
3 Li₂O +2 H₃PO₄→2 Li₃PO₄ + 3 H₂O

3)wodorotlenek metalu + kwas→sól + woda
3 LiOH + H₃PO₄→ Li₃PO₄ + 3 H₂O

4)tlenek metalu + tlenek kwasowy→sól
3 Li₂O + P₂O₅→2 Li₃PO₄
4 4 4