Odpowiedzi

2010-04-08T17:05:52+02:00
Asertywność to:
- umiejętność wyrażania siebie (jasno, bezpośrednio)
- szacunek dla siebie (liczenie się z tym, co się czuje i myśli)
- świadomość własnych możliwości i ograniczeń
Człowiek asertywny nie siedzi bezczynnie, licząc na los szczęścia. Aktywnie szuka tego, czego chce (np. odpowiadającej mu pracy, interesującego hobby czy przyjaciół, którzy go pobudzają i wspierają). Bowiem bycie asertywnym to nie tylko radzenie sobie z sytuacjami negatywnymi i problemowymi, ale także podejmowanie pozytywnych i konstruktywnych kroków z wyprzedzeniem.

2010-04-08T17:07:31+02:00
Dlatego ze mamy do powiedzenia własne zdanie bezpośrednie wyrażanie emocji bez zachowań agresywnych umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy,
umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych,
umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał,
stanowczość. Dlatego asertywność jest wychwalana