1. Korzystając z dostępnych źródeł informacji, ustal, w której części Polski - północnej czy południowej - latem dzień trwa dłużej. Uzasanij swoją odpowiedź.
2. Opisz zmiany, które zaszły w środowisku geograficznym po ustąpieniu lądolodu z obszaru Polski około 12 tys. lat temu.
3. Wyjaśnij, dlaczego w pólnocno - wschodniej Polsce nie eksploatuje się występujących tam złóż rud żelaza.

Bardzo prosze o pomoc. Kompletnie nie umiem tego zrobić, a pani od gegry będzie zbierać ćwiczenia :(
Jeśli ktoś umie zrobic choć jedno z tych zadań - pisać !
Z góry thX , ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T08:01:09+01:00
1) Latem dzień trwa dłużej w północnej części Polski. Jest to związane z różnicą padania kąta promieni słonecznych w ciągu roku. Gdy na półkuli północnej panuje lato słońce góruje na zwrotniku Raka, dlatego też im bliżej tego zwrotnika leży punkt to w lato dzień jest tam dłuższy.

2) Zlodowacenia przekształciły się i urozmaiciły rzeźbę terenu Polski (liczne jeziora, pradoliny, kemy, sandry itp.), dzięki jej masie i naciskowi na podłoże. Powstało także wiele rożnych materiałów skalnych m.in. piaski, gliny, żwiry.

3) Wydobycie tamtych surowców byłoby ogromnym wyzwaniem technologicznym, ponieważ są one ukryte bardzo głęboko pod ziemią (platforma wschodnioeuropejska), co wiązałoby ogromne koszta. Poza tym są to obszary cenne ekologicznie. Złoża występują tam pod parkami narodowymi i krajobrazowymi.

1 5 1