Uzupełnij słowne zapisy przebiegu reakcji chemicznych i określ ich typy. Napisz substraty (S), produkty (P), pierwiastki (PCh) i związki chemiczne (ZCh).

a) chlorowodów----->_________+________
Typ reakcji chemicznej__________
S:__________ P:___________
PCh:________________ ZCh:_______________

b) chlorek miedzi (II) + magnez----->______+miedź
Typ reakcji chemicznej___________
S:___________ P:__________
PCh:______________ ZCh:__________

1

Odpowiedzi

2010-04-08T17:11:40+02:00
A)
chlorowodór ----> chlor + wodór
typ rekacji chemicznej : analiza - rozkład
S: chlorowodór
P: chlor, wodór
Pch: chlor i wodór
Zch: chlorowodór

b)
chlorek miedzi(II) + magnez ---> chlorek magnezu(II) + miedź
typ rekacji chem: reakcja wymiany
S: chlorek miedzi (II), magnez
P: chlorek magnezu(II), miedź
Pch magnez, miedź
Zch chlorek miedzi (II) , chlorek magnezu (II)