Zadanie 46/203 --> podręcznik 1 klasa gimnazjum


a) Ile soli trzeba wsypać do 23 kg wody , aby otrzymać roztwór ośmioprocentowy?


b) Ile soli trzeba wsypać do 21 kg solanki pięcioprocentowej aby otrzymać solankę siedmioprocentową?


c) Ile wody trzeba dolać do 3kg solanki dziesięcioprocentowej , aby otrzymać solankę sześcioprocentową?

1

Odpowiedzi

2010-04-08T17:25:03+02:00
A)ilośc soli- x
woda- 23 kg
masa roztworu osmioprocentowego - 23+x

8/100 *(23+x)=x
2/25 *23+ 2/25*x=x
46/25 + 2/25x=x
46+2x=25x
46=25x-2x
46=23x
x=2

Odp.Trzeba wsypać 2 kg soli.

b)waga solanki 5% -21 kg
sól dosypana- x
solanka 7%- 21+x
5/100 *21=105/100=1,05%
sól- 1,05kg
sól w nowym roztworze- 1,05+x

0,07*(21+x)=1,05+x
0,07*21+0,07*x=1,05+x
1,47+0,07x=1,05+x
1,47-1,05+x-0,07x
0,42=0,93
x=42/93
x=14/31 kg

Odp.Trzeba wsypać 14/31 kg soli.

c)solanka 10%- 3kg- 0,3 kg soli
woda-x
solanka 6%- 3+x

6/100(3+x)=0,3
6/100*3+6/100x=0,3
18/100+6/100x=0,3
6/100x=0,3-0,18
0,06x=0,12
x=2 kg

Odp.Należy dolać 2 kg wody.
138 4 138