1 . Ustal wzory i nazwy soli , które zawierają w cząsteczce ;
a ) 3 atomy strontu , 8 atomow tlenu i 2 atomy fosforu
b ) 1 atom glinu , 3 atomy azotu i 9 atomó tlenu
c ) 2 atomy azotu , 1 atom wegla , 8 atomow wodoru , 3 atomy tlenu
a ) wzór - , nazwa -
b ) -,- -.-
c ) -,- -,-

2 . Oblicz masę cząsteczkową soli
a ) CuCo3 -
Ni(NO3)2
(NH4)3PO4
3 . Oblicz zawartosc procentowa pierwiastków w solach
a ) AlCl3
b ) Na2SO4
c ) Pb(NO3)2
4 . Ustal wzór siarczanu (VI) metalu trójwartościowego o masie czasteczkowej 400 u

5 . Uzupełnij równania reakcji dysocjacji jonowej soli i napisz je slownie ( na wszystkich strzalkach H20 )
a ) . KCl -> ....... + ........
b ) . ........ -> ..........+ ........ (azotan (V) magnezu dysoocjuje na kationy magnezu i aniony azotanowe (V) )
c ) ......... -> 2 Fe3+ + 3SO4 2-
d ) Al(NO3)3 -> ........ +........
e ) ...... -> 2Na+ + CO3 2-
f ) ...... - > .....+ .... + ( siarczek potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony sirczkowe )
g ) ....... -> 3 NH4 + + PO4 3-

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T17:34:27+02:00
1
a) Sr3(PO4)2 ortofosforan(V) srontu
b) Al(NO3)3 azotan(V) glinu
c) (NH4)2CO3 węglan amonu

2
a) CuCO3 = 64 + 12 + 3*16 = 124u
b) Ni(NO3)2 = 59 + 2*14 + 6*16 = 183u
c) (NH4)3PO4 = 12*14 + 12*1 + 31 + 4*16 = 275u

3
a ) AlCl3 = 27 + 3*35,5 = 133,5u
133,5g - 100%
27g - x %
x= 27*100 / 133,5 = 20,22% Al

133,5g -100%
106,5g - x%
x = 106,5*100/133,5 = 79,77% Cl

b ) Na2SO4 = 2*14 + 32 + 4*16 = 124u
124g - 100%
28g - x%
x=28*100/124 = 22,58% Na

124g - 100%
32g - x%
x= 25,8% S

124g - 100%
64g - x%
x= 51,61% O

c ) Pb(NO3)2 = 207 + 2*14 + 6*16 = 331u
331 g - 100%
207g - x%
x = 62,54% Pb

331 g - 100%
28g - x%
x = 8,46% N

331 g - 100%
96g - x%
x = 29% O

4
Fe2(SO4)3

5
a) KCl ---> K+ + Cl-
b) Mg(NO3)2 --->Mg 2+ + 2NO3 -
c) Fe2(SO4)3
d) ---> Al 3+ + 3NO3-
e) Na2CO3
f) K2S ---> 2K+ + S 2-
g) (NH4)3PO4

jak coś to pisz :)