W czworokącie ABCD kąty przy wierzchołkach AiB są jednakowe i mają po 120 stopni . Kąt przy wierzchołku C jest mniejszy , przy wier4zchołku D jest zaś trzy razy od niego większy. Jaką rozwartość mają kąty C i D?


Z wierzchołka równoległoboku poprowadzono dwie wysokości . Jedna z nich ma długość 5, a druga jest trzy razy dłuższa . Pole tego równoległoboku wynosi 150. Jaki jest jego obwód ?


Ile wierzchołków ma wielokąt ,jeśli z jednego wierzchołka można poprowadzić11 przekątnych . Podaj wzór ,z którego można skorzystać.

2

Odpowiedzi

2009-11-03T07:54:53+01:00
2009-11-03T09:01:56+01:00
Zad.1 A+ B =240 stopni
C+D=120 stopni (360 stopni -240 stopni =120 stopni )
C=x D=4x (jest 4 razy większy )
x +4x =120 stopni
5x =120
x=24 ,C=24 stopnie
D =24x 4 =96 stopni

zad2 a x 5 cm =150
a =150 :5 =30cm
b x 15 cm =150
b =150:15=10 cm
obwód 2(a+b)=2(30 +10 )=80 cm