Odpowiedzi

2009-11-03T10:32:48+01:00
Autor "Krzyżaków"H.Sienkiewicz,żył w czasach,kiedy Polska była pod zaborami.Pierwsze wydanie tej powieści,było więc dla współczesnego czytelnika,przypomnieniem wielkości Polski.Autor pragnął,aby naród polski,nie zapomniał kim jest i jaką potęgą byli Polacy.Pragnął podnieść "upadłego ducha" narodu.Opowiadając o odwadze,miłości do kraju,bitwie pod Grunwaldem,pokazał ,że gdy pragną,Polacy potrafią zdobyć się na wielki heroizm i mogą bronic swego kraju,choćby wróg był dużo potężniejszy.Była to powieść pisana "ku pokrzepieniu serc",ale jednocześnie autor chciał ,w pewien sposób nawołać do zrywu polskości. "Krzyżacy" współczesnemu czytelnikowi, dali nie tylko pokrzepienie,ale równiez nadzieję na odzskanie wolności.
2 4 2
  • Użytkownik Zadane
2009-11-03T10:59:21+01:00
Sienkiewicz, pisarz przenosi czytelnika w czasy Jadwigi i Jagiełły, w czasy rozkwitu Polski, ale i narastającego konfliktu z Zakonem . BarwnE tlo życia dworskiego i rycerskiego,opisanych potyczek i bitew, wątkiem miłosnym,wydarzeń historycznych. Bohaterami powieści są: Jurand ze Spychowa i jego córka Danusia, a także polski rycerz Maćko i jego bratanek Zbyszko z Bogdańca.Bratalna walka ze zdradzieckimi Krzyżakami miała podnosić ducha Polaków pod zaborami.opis jednego z największych tryumfów oręża polskiego - bitwy pod Grunwaldem. Powieść powstała w XIX wieku w czasach zaborów, gdy Polska nie istniała na mapie jako samodzielne państwo. Była przypomneniem czasów świetności Polski, czasów skutecznej walki z wrogami, dającym nadzieję na powrót do niezależnego państwa,pod dowództwem Ulricha von Jungingena a połączonymi siłami polskimi, litewsko - ruskimi i oddziałami czeskimi, pod wodzą Władysława Jagiełły i Witolda, zakończona zwycięstwem Polaków i ich sprzymierzeńców. Zginął w niej, obok znacznej liczby Krzyżaków, wielki mistrz zakonu. Bitwa zapoczątkowała zmierzch potęgi zakonu.
Sienkiewicza dzieło to protest przeciwko akcji germanizacyjnej w zaborze pruskim. Z niepokojem patrzył na rozwijające się państwo pruskie, dzieło żelaznego kanclerza Bismarcka. Uważał je za zagrożenie dla przyszłości i kultury zarówno polskiej, jak i europejskiej.Germanizacjia Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Śląska. Sienkiewicz zawsze podkreślał że rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu.
2 3 2