1)
Czy wzór ogólny alkenów to CnH2n?
2)
Czy dwa różne węglowodory o wzorze C4H10 stanowią parę izotermów?
3)
Węglowodory o wzorach C3H8 i C4H8należą do tego samego szeregu homologicznego?
4)
Czy cząsteczka węglowodoru łańcuchowego o wzorze C6H10 posiada jedno wiązanie podwójne?
5)
Czy naftalen należy do związków aromatycznych?
6)
Jaki jest wzór 3,3-dimetylobut-1-ynu?
7)
Napisz równanie reakcji(wzory półstrukturalne)za pomoca ,których mozna dokonać następujących przemian
Acetylen(etyn)--->eten--->chloroetan--->etanol
8)
Uzupełnij schematy reakcji chemicznych i dobierz wspólczynniki
a)CH3-CH2-CH3+CL2---światło>
b)CH3-CH2-CL+2NA--->
c)CH3-CH2-CH2+KOH---alkohol>
I
CL
d)CH3-C2-CHO+Ag2O--->

2

Odpowiedzi

2011-06-27T13:32:06+02:00

zad.1

TAK

 

zad.2

TAK

 

zad.3

NIE

 

zad.4

NIE 

 

zad.5

TAK

 

zad.6

w załączniku

 

zad.7

C_2H_2+H_2-->C_2H_4\\ C_2H_4+HCl-->C_2H_5Cl\\ C_2H_5Cl+NaOH-->C_2H_5OH+NaCl

 

zad.8

a)CH3-CH2-CH3+Cl2---światło>CH3-CH(Cl)-CH3+HCl
b)
2CH3-CH2-CL+2Na--->CH3-CH2-CH2-CH3+2NaCl
c)CH3-CH2-CH2(Cl)+KOH---alkohol>CH3-CH=CH2+KCl+H2O
d)CH3-CH2-CHO+Ag2O--->C2H5COOH+2Ag

2011-06-27T14:51:32+02:00

1) Tak

 

2) Chyba powinno być izomerów : Tak

 

3) Nie :

C₃H₈ (propan)- szereg homologiczny alkanów

C₄H₈ (buten)-szereg homologiczny alkenów

 

4) Nie (2 wiązania podwójne lub 1 potrójne)

 

5) Tak

 

6) W załączniku

 

7)

HC≡CH + H₂ ⇒ H₂C=CH₂

H₂C=CH₂ + HCl ⇒ H₃C-CH₂-Cl

H₃C-CH₂-Cl + NaOH ⇒ H₃C-CH₂-OH + NaCl

 

8)

a)CH₃-CH₂-CH₃ + Cl₂---światło--->CH₃-CH₂-CH₂-Cl + HCl

b) 2 CH₃-CH₂-Cl + 2 Na ⇒ H₃C-CH₂-CH₂-CH₃ + 2 NaCl
c)CH₃-CH₂-CH₂-Cl + KOH---alkohol----> H₃C-CH=CH₂ + H₂O + KCl
d)CH₃-CH₂-CHO + Ag₂O ⇒ C₂H₅COOH + 2 Ag