1)Notatka z lekcji:

W wyniku podziału Imperium Rzymskiego powstało cesarstwo wschodniorzymskie, nazywane też................Jego stolicą był...................,
położony na pograniczu Europy i Azji.państwo to unikneło najazdów barbarzyńskich i za panowania ...................zaczeło odzyskiwać dawną potęgę.ponownie opanowało..............,częśc..................oraz Italię.Cesarz kazał również zebrać i uporządkować przepisy prawa rzymskiego w ten sposób powstał...................... ............................Najwyższym dostojnikiem kościelnym w cesarstwie bizatyjskim był biskup .......................Nosił on tytuł..................i nie uznawał zwierzchnictwa....................W VIIw. większość posiadłościcesarstwa i Azji zajeli................Bizantyjczykom udało się obronić stolicę wykorzystując w tym celu silną flote i tajemniczą broń-.....................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T17:23:47+02:00
A)Bizancjum
b)Konstantynopol
c)Justyniana
d)Afrykę
e)Hiszpani
f)Kodeks Justyniana
g)Konstantynopola
h)patriarchy
i)papieża
j)Arabowie
k)ogień grecki

to jest napewno dobrze doatałam za to 6
34 4 34