1zad.Stosowane w budownictwie wapno palone to związek chemiczny o nazwie tlenek wapnia. Stosunek masy wapnia do masy tlenu w wapnie palonym wynosi 5:2. Oblicz masę tlenu znajdującego się w 140kg wapna palonego.
2zad. W reakcji rozkładu 217 g tlenku rtęci(II) powstało 16 g tlenu, a resztę stanowiła rtęć. Oblicz, jaki procent masy tlenku(II) stanowi rtęć.
W 1 ZADANIU wyjdzie 40 kg tlenu
W 2 ZADANIU wyjdzie 92,6% rtęci.
Proszę o rozpisanie do 1 gimnazjum.
Punkty będą jutro lub dzisiaj wieczorem.
Z GÓRY DZIĘKII :))

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-03T08:48:15+01:00
1
5+2=7
140/7=20
2*20=40kg

2
217 x 16
2HgO=2Hg+O2
217-16=201
201/217=92,6%
22 4 22
2009-11-03T14:49:39+01:00
1zad.Stosowane w budownictwie wapno palone to związek chemiczny o nazwie tlenek wapnia. Stosunek masy wapnia do masy tlenu w wapnie palonym wynosi 5:2. Oblicz masę tlenu znajdującego się w 140kg wapna palonego.
2zad. W reakcji rozkładu 217 g tlenku rtęci(II) powstało 16 g tlenu, a resztę stanowiła rtęć. Oblicz, jaki procent
masy tlenku(II) rtęć.
W 1 ZADANIU wyjdzie 40 kg tlenu
W 2 ZADANIU wyjdzie 92,6% rtęci.


Zad.1.
5+2=7
140kg:7 = 20kg
mO₂(tlenu) =2 ×20kg = 40kg

Zad.2.
mHg(rtęci) = 217g - 16g = 201g

217g -------- 100%
201g ---------x

x= (201g × 100%) : 217g
x=20100% : 217
x=92,6%
12 4 12