Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-03T10:02:16+01:00
Wdrażanie reformy dzielącej system emerytalnych ubezpieczeń obowiązkowych na dwa filary:
– jeden oparty na kapitale społecznym, czyli tradycyjnej umowie międzypokoleniowej, drugi – na oszczędnościach w funduszach emerytalnych, które inwestują składki.
-drugi – na oszczędnościach w funduszach emerytalnych, które inwestują składki.
Czyli pełne skutki reformy w postaci zgromadzonego kapitału oszczędności emerytalnych i zmniejszenia rozmiaru dofinansowania emerytur przez budżet nastąpi około 2035 roku. Jedynie system emerytur rolniczych pozostał zasadniczo niezmieniony i nadal ma charakter raczej renty
3 3 3