Zad.1
W stawiepana Ludwika pływają grube ryby , a także płotki i leszcze. Grube ryby stanowią 5% wszystkich ryb , a płotki 80% pozostałych.Leszcz w tym stawie jest 38. Ile grubych ryb pływa w tym stawie? MA WYJŚĆ 10 ALE POTRZEBNE MI OBLICZENIA.
zad.2
Hurtownik kupił 2 tony bananów. Cztery piąte(0,8)bananów sprzedał a zyskiem 12%a resztę sprzedał z zyskiem 5%. Na całej transakcji zarobił 424zł. Ile zapłacił za wszystkie banany?TU WYNIK WYNOSI 4000ZŁ ALE BARDZO ZALERZY MI NA OBLICZENIACH.
DAJE NAJ...

2

Odpowiedzi

2010-04-08T17:29:37+02:00
X - cena jednego kg bananów.
4/5 (cztery piąte ) * 2000x *12/100 + 1/5 *2000x *5/100 = 424
192x + 20x =424
212x = 424/:212
x = 2zł
2000 zł *2 = 4000zł.

( jagby coś to "4/5 (cztery piąte ) * 2000x" skraca się ale nie wiedziałem jak mam to zapisać ).
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T17:39:09+02:00
Zad.1
W stawie pana Ludwika pływają grube ryby , a także płotki i leszcze. Grube ryby stanowią 5% wszystkich ryb , a płotki 80% pozostałych.Leszcz w tym stawie jest 38. Ile grubych ryb pływa w tym stawie?
x-wszystkie ryby
0,05x-grube ryby
0,8*0,95x=0,76x-płotki
Obliczam ilość wszystkich ryb
0,05x+0,76x+38=x
38=x-0,05x-0,76x
38=0,19x
x=200
0,05*200=10
odp: W tym stawie pływa 10 grubych ryb.

zad.2
Hurtownik kupił 2 tony bananów. Cztery piąte(0,8)bananów sprzedał a zyskiem 12%a resztę sprzedał z zyskiem 5%. Na całej transakcji
zarobił 424zł. Ile zapłacił za wszystkie banany?
x-cena za 2 tony bananów
4/5x*12/100+1/5x*5/100=424
48/500x+5/500x=424
53/500x=424 /*500
53x=212000 /:53
x=4000zł
Odp: Hurtownik zapłacił 4000zł za wszystkie banany.