Odpowiedzi

2010-04-08T17:31:35+02:00
Procesy wewnętrzne:
- strefa ryftowa i subdukcji
- ruchy górotwórcze
- wulkanizm
- trzęsienia ziemi
- ruchy lądotwórcze

Procesy zewnętrzne:
- wietrzenie (fizyczne, chemiczne, organiczne)
- eoliczna działalność wiatru (wydmy, pustynie)
- krasowienie
- erozja rzeczna
- akumulacyjna działalność rzeki
- erozja lodowcowa
- abrazyjna (niszcząca) działalność morza
8 4 8
  • Olgu
  • Rozwiązujący
2010-04-08T17:34:38+02:00
WEWNĘTRZNE:
*ruchy tektoniczne
*trzęsienia ziemi
*wulkanizm
*plutonizm
*pionowe ruchy skorupy ziemskiej

ZEWNĘTRZNE:
*wietrzenie
*ruchy masowe skał
*procesy eoliczne
*procesy krasowe
*rzeźbotwórcza działalność wody (rzek i mórz)
*rzeźbotwórcza działalność lodowców
6 3 6
2010-04-08T17:38:59+02:00
A) Zewnetrzne.

* wietrzenie.
*wietrzenie fizyczne
*wietrzenie chemiczne
*rozpuszczanie
*uwodnienie
*utlenianie
*grawitacyjne ruchy masowe
*działalność wód podziemnych
*działalność wód płynących
*działalność morza
*działanie lodowców.
*działalność wiatru


b) wewnętrzne
*Ruchy epejrogeniczne
*ruchy izostatyczne
*ruchy górotwórcze
*zjawiska wulkaniczne
*trzęsienia ziemi

6 3 6