Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T17:29:51+02:00
Biom – rozległy obszar o podobnym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym.Ekologia ma swój własny system klasyfikacyjny oddający przynależność organizmu lub elementu przyrody do określonej części środowiska.Wszystkie biomy na całej kuli ziemskiej zebrane są w strefę występowania życia – biosferę, złożoną z litosfery (lądy), hydrosfery (wody) i atmosfery (powietrze). Środowisko to zespół czynników przyrody ożywionej i nieożywionej, mający wpływ na poszczególne organizmy, populacje, nisze, biocenozy . Specyficzne jest to, że każda pojedyncza podjednostka oddziałuje na całokształt tego środowiska,przekształcając go. Łańcuch pokarmowy to jedna z podstawowych zależności pomiędzy poszczególnymi organizmami.Rola każdego ogniwa łańcucha troficznego jest równa; odcięcie jednego fragmentu tej nici oznacza, nierzadko bardzo poważne, zachwianie równowagi ekosystemu.
np.sinice → dafnie → leszcz → szczupak
Gdyby z jeziora zniknęły szczupaki wzrosła by liczba leszczy w zbiorniku,a jednocześnie spadek liczby zooplanktonu i wzrost populacji sinic. W niedługim okresie czasu sinice wypełnią jezioro i spowodują tzw. zakwit wody, co nie jest ani korzystne dla środowiska.(Czyli widać na załączonym przykładzie że biomy sa od siebie zależne)mam nadzieje że taka odpowiedz wystarczy:)pozdrawiam
4 2 4
2010-04-08T17:29:54+02:00
Biom – rozległy obszar o podobnym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym.Ekologia ma swój własny system klasyfikacyjny oddający przynależność organizmu lub elementu przyrody do określonej części środowiska.Wszystkie biomy na całej kuli ziemskiej zebrane są w strefę występowania życia – biosferę, złożoną z litosfery (lądy), hydrosfery (wody) i atmosfery (powietrze). Środowisko to zespół czynników przyrody ożywionej i nieożywionej, mający wpływ na poszczególne organizmy, populacje, nisze, biocenozy . Specyficzne jest to, że każda pojedyncza podjednostka oddziałuje na całokształt tego środowiska,przekształcając go. Łańcuch pokarmowy to jedna z podstawowych zależności pomiędzy poszczególnymi organizmami.Rola każdego ogniwa łańcucha troficznego jest równa; odcięcie jednego fragmentu tej nici oznacza, nierzadko bardzo poważne, zachwianie równowagi ekosystemu.
np.sinice → dafnie → leszcz → szczupak
5 2 5